31.1.2014

Tervetuloa kaikille avoimeen Luontoinnovaatiot-tilaisuuteen

Luontoinnovaatiot-hanke järjestää kaikille avoimen iltatilaisuuden 18.2 klo 16.30-20 Hämeenlinnan Raatihuoneella.. Tilaisuudessa kerromme myös mitä resurssiviisaus on ja miten kaupunki, sen asukkaat sekä yritykset voivat hyötyä siitä. Julkaisemme myös hankkeessa toteutettujen kokeiluiden tulokset, joten uusia bisneideoita on luvassa. Paikalla vastaanottamassa ja tavattavissa ovat myös Ylitalon alpakat!

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 16.2 mennessä. Voit ilmoittautua tämän linkin kautta: bit.ly/luonto tai eija.tiura@kehittamiskeskus.fi, p. 050 539 9111

Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!


Lähimetsästä löytyvä supermarja voi ehkäistä lihavuutta ja diabetestä

Kotoinen puolukka saattaa tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan olla hyödyksi torjuttaessa liikalihavuutta ja diabetestä.  Lue Iltasanomien uutinen asiasta.

Popsi popsi puolukkaa!
Kuva: Jonas Bergsten

28.1.2014

Maatiaisolut säilyttää humalan geenit

Miltä maistuu umpisuomalainen maatiaisolut? Hennolta ja koivuiselta, kuten Kuninkaankartanon Panimon Suoma. Sen aromi on peräisin humalakasveista, jotka kuuluvat MTT:n kasvigeenivarojen säilytysohjelmaan. Hämeen ammattikorkeakoulun eli HAMK:n Mustialan yksikössä ylläpidetään kahdeksaa vanhaa suomalaista maatiaishumalakantaa. Vastineeksi koulun alaisuudessa toimiva pienpanimo voi hyödyntää geenivarahumalaa oluenvalmistuksessa. Lue lisää aiheesta.

24.1.2014

Hämeenlinnan Engelinrantaan hulevesiselvitys

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen hulevesiselvitys on valmistunut osana Innoparkin K-EASY hanketta. Hulevesiselvityksen tarkoituksena oli laatia Engelinrannan kaava-alueelle kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, innovatiivisia ja ekologisia menetelmiä sisältävä hulevesiselvitys. Hulevesiselvitystä tehtiin organisaatiorajat ylittävästi ja eri toimijoiden osaamista hyödyntäen. Hulevesiraportin laativat Rambollin konsultit yhteistyössä Etelärata Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin, HAMKin, Hämeenlinnan Veden ja Innopark Programmesin työntekijöiden kanssa.

Hulevesien johtaminen, viivyttäminen, imeyttäminen ja mahdollinen varastointi ennen vesistöön johtamista vaikuttavat merkittävästi aluesuunnitteluun. Tulevaisuudessa monimuotoista asumista sisältävän alueen halutaan liittyvän saumattomasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja noudattavan kestävän kehityksen periaatteita. Hulevesien hallinnan huolellinen suunnittelu on osa tätä laajempaa kokonaisuutta.

Suunnittelualue on pääosin kaupunkimaista aluetta, jonka hulevedet kulkevat hulevesiverkossa. Alueella on erityisiä tulvariskikohteita, jotka ovat tulvineet jo vuosia, erityisesti nykyinen Engelinrannan alue sekä viereiset Paasikiventie ja linja-autoaseman pysäköintialue tulvivat toistuvasti rankkasateella.

Suunnittelualue jaettiin selvitystä tehdessä kolmeen osa-alueeseen: Paasikiventien pohjoispuolella olevaan osaan, Paasikiventien katualueeseen sekä Engelinrannan alueeseen. Osa-alueilla on erotettu laadultaan erilaisina hulevesijakeina kattovedet, liikennöityjen päällystettyjen alueiden hulevedet sekä muiden päällystettyjen alueiden hulevedet. Selvityksessä on määritelty hallinta- ja käsittelytavoitteet sekä kuvattu suositeltavia huleveden hallintamenetelmiä ja niille hallintamenetelmäketjuja.

Jatkosuunnittelulle selvityksessä nostettiin esille huomioitavina asioina mm. alueen topografia, geotekniset ominaisuudet, maanalaiset johtolinjat ja tulvareitit sekä hulevesijärjestelmän toiminnan ja ylläpidon vastuut.

Lue hulevesiselvitys kokonaisuudessaan.

22.1.2014

Helsingin yliopisto lisää tutkimusyhteistyötä Kanta-Hämeessä

Helsingin yliopisto, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen liitto ovat tänään allekirjoittaneet
yhteistyösopimuksen, joka lisää tutkimusyhteistyötä luonnonvara-aloilla.
– Solmittava sopimus tukee Hämeen liiton ja Hämeenlinnan kaupungin tahtotilaa tehdä
maakunnasta kestävän kehityksen, luonnonvara-alan ja biotalouden vahva osaamiskeskittymä.
Tuloksena tavoitellaan uusien yritysten, työpaikkojen ja innovaatioiden
synnyttämistä eräällä tulevaisuuden kasvualalla, toteaa kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Hämeenlinnasta.

– Uskon, että käytännön yhteistyö sopimukseen perustuen hyödyttää konkreettisesti sekä
Kanta-Hämeen maakuntaa että Helsingin yliopistoa. Tarkoituksemmehan on koota yhteen
alueemme merkittäviä luonnonvara-alan tutkimus- ja muita toimijoita sekä pyrkiä
hyödyntämään eri rahoitusvälineitä, kuten EU:n rakennerahastoja ja puiteohjelmia, arvioi
Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina.

Opiskelijoille uusia mahdollisuuksia

Helsingin yliopisto tiivistää yhteistyötään muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun
kanssa luonnonvara- ja biotalouden tutkimuksessa ja opetuksessa. Yliopisto omistaa
Lammilla biologisen aseman, jonka käytön se uskoo sopimuksen myötä laajenevan.
– Voimme jatkossa käyttää samoja tutkimuslaitteistoja ja järjestää yhteisiä kursseja.
Myös opettajat voivat välillä kouluttaa toisessa oppilaitoksessa, sanoo Lammin
biologisen aseman johtaja Janne Sundell.

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen liitto arvioivat, että sopimus lisää asiantuntijatehtävien
määrää sekä Helsingin yliopiston näkyvyyttä Kanta-Hämeessä.

Lisätietoja
kehittämispäällikkö Janne Sariola, Helsingin yliopisto, 09 191 23103 tai 040-563 9895
johtaja Janne Sundell, Lammin biologinen asema, 09 191 40671 tai 050-415 1723
kehitysjohtaja Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki, 03 621 2656
maakuntajohtaja Timo Reina, Hämeen liitto, 040-555 8458

10.1.2014

Maailmalla uhkaa ankara pula - kaikesta!

A-studio on käynyt läpi erilaisia tulevaisuustutkijoiden laatimia skenaarioita siitä, mihin maailma on menossa. Suurin osa näistä selvityksistä arvioi maailman tilaa vuonna 2030. Siihen on vain 16 vuotta.

Ensimmäisenä A-studiossa käsiteltiin yhtä tulevaisuuden megatrendiä, resurssipulaa. Voit katsoa jakson kuukauden ajan Yle Areenasta. Alla muutamia teesejä, voit lukea koko jutun Ylen sivuilta.

Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet rajusti viime vuosin. Keskeisten raaka-aineiden hinnat laskivat yhtäjaksoisesti lähes 100 vuotta. Mutta 2000-luvun alussa tapahtui dramaattinen käänne, globaalitalous ja Kiinan nousu muuttivat kaiken. Hinnat kääntyivät rajuun nousuun.

Vuoteen 2030 mennessä maailman keskiluokka yli kaksinkertaistuu, tutkijoiden arvioiden mukaan keskiluokkaan nousee 2–3 miljardia uutta ihmistä. Samalla kun Euroopan osuus maailman taloudesta supistuu, pienenee myös kykymme ostaa niukkenevia resursseja maailmanmarkkinoilta. Euroopassa on puutetta energian lisäksi esimerkiksi monista huipputeknologian vaatimista harvinaisista metalleista.

Taloushistorioitsijat ovat hahmottaneet teollisuusyhteiskunnan kehityksessä pitkän aikavälin, eli noin 40–60 vuoden syklejä, niin sanottuja Kondratieffin syklejä. Kussakin syklissä on ollut pääteknologia, joka on ajanut kehitystä eteenpäin, kuten höyrykone, rautatie, öljy ja autoteollisuus. Viimeisimmän syklin suurin moottori oli tietotekniikka. Erityisasiantuntija Markku Wilenius Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.uskoo, että seuraavan syklin suurena veturina toimivat resurssien käyttöä tehostavat teknologiat.

Varsin pelottavalta vaikuttaa kuitenkin se, että ensimmäisenä maailmaa uhkaa pula kaikkein tärkeimmistä tuotteista, eli ruuasta ja vedestä. Haluatko tehdä rahaa: osta maatila! Myös monet sijoittajat ovat havainneet tulevan resurssipulan.

Jotkut tulevaisuuden tutkijat uskovat kuitenkin, että teknologian nopea kehitys ratkaisee myös resurssipulaongelmat. Mutta luonnonvarojen tehokkaampi käyttö ei etene, jollei siihen kannata panostaa.

Monissa tulevaisuusarvioinneissa on kiinnitetty huomiota siihen, että vakavampi ongelma kuin erilaisten raaka-aineiden suoranainen loppuminen on se, että planeetta ja ihmiset eivät enää tahdo kestää niitä kustannuksia, joita uusien resurssien käyttöönotto maksaa. Esimerkiksi öljy ei ole varsinaisesti loppumassa, mutta sen tuottaminen käy koko ajan hankalammaksi, niin dollareissa kuin luontoarvoissa mitattuna.

Ja mikäli ilmastonmuutosta halutaan hillitä, suurinta osaa jäljellä olevista fossiilisista polttoaineista ei yksinkertaisesti pitäisi käyttää. Wileniuksen mielestä maapallon absoluuttiset rajat alkavat monessa kohdin jo tulla vastaan, on aika toimia.

Tästä vuoteen 2014, resurssiviisasta ja luontoa kunnioittavaa vuotta kaikille!