17.3.2014

Suomi kertoo vihreämmän teollisuuspolitiikan mahdollisuuksista Brysselissä

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 18.3.2014 Brysselissä seminaarin, jossa kerrotaan Suomelle tärkeiden vihreän talouden alojen tarjoamista mahdollisuuksista ja roolista eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä kehitettäessä. Oman osaamisen esittelyllä pyritään siihen, että tarjoamamme ratkaisut otettaisiin paremmin huomioon eurovaalien jälkeisen Euroopan komission agendalla ja linjauksissa

Tilaisuuden pääteemoja ovat cleantech ja biotalous sekä materiaalitehokkuus ja kestävä kaivannaisteollisuus. Eurooppa tarvitsee näiden teemojen ympärille fiksua lainsäädäntöä (smart regulation), joka parantaa eurooppalaisen teollisuuden kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä vähentää hallinnollista taakkaa.

Cleantech on teollisuuden eri aloilla tarvittavaa teknologiaa, joka mahdollistaa puhtaamman ja ympäristöä vähemmän kuormittavan tuotannon ja tuotteet. Se palvelee kaikkia teollisuustoimialoja, kuten rakennus-, energia-, kemian, metsä-, elintarvike-, lääke-, kaivannais- tai hyvinvointiteollisuutta. Cleantech on osaamisintensiivistä teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Sen ratkaisujen hyödyntäminen parantaa teollisuuden energia- ja materiaalitehokkuutta. Cleantechin strategisen ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi alan globaaliin kärkeen yritysten perusosaamisen sekä julkisen ja yksityisen sektorin jo tekemien innovaatiopanostuksen avulla. Suomalaisen cleantechin liikevaihto aiotaan tuplata 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Biotalous on talouden seuraavana aaltona suuri mahdollisuus Euroopalle. Sen tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet perustuvat biomassojen viisaaseen hyödyntämiseen ja korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin. Suuria kasvumahdollisuuksia tarjoavat erityisesti metsä-, kemian-, energia- ja rakennusteollisuuden uudet tuotteet ja materiaalit, sekä näitä tukevat teknologiat ja palvelut. Suomen korkeatasoinen osaaminen ja teollinen perusta puubiomassojen hyödyntäjänä tarjoavat Euroopalle kestäviä talouden ratkaisuja. Lähiaikoina julkistettavan kansallinen biotalousstrategian mukaan Suomi on jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa biotalouden suurvalta, joka menestyy runsaiden luonnonvarojen, osaamisensa ja nykyisen teollisen perustansa ansiosta.

Materiaalitehokkuus on osa EU:ssa kehitteillä olevaa, luonnonvarojen rajallisuuteen liittyvää resurssitehokkuuspolitiikkaa. Suomen kansallinen materiaalitehokkuusohjelma valmistui jo vuoden 2013 lopussa. Sen avulla pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista. Suomelle on tärkeää, että EU:n tulevat tarkastelu- ja mittaustavat ovat aidosti myös Suomelle sopivia ja ottavat huomioon meidän ilmastoon, maantieteeseen ja luonnonvaroihin liittyvät erityispiirteet.

Kestävä kaivannaisteollisuus ja raaka-aineiden saannin turvaaminen on eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn perusta. EU pyrkii lisäämään raaka-aineiden saantia eurooppalaisista lähteistä. Suomi edistää osaltaan kaivannaisalan kasvua, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä teknologista kehittämistä vuonna 2010 valmistuneen mineraalistrategian ja sitä täydentävän, vuonna 2013 valmistuneen kansallisen ohjelmansa mukaisesti.

Tiedote TEM:n sivuilla

11.3.2014

Mustikalle halutaan samppanjasuoja

Metsämustikalla ja pensasmustikalla on eroa kuten kuohuviinillä ja samppanjalla. Suomen ja Ruotsin metsämustikalle puuhataan EU:n alkuperäsuojaa. Suojaus parantaisi metsämustikan asemaa ja estäisi osaltaan pensasmustikan myymistä parempilaatuisena metsämustikkana. Lue Ylen uutinen.

Kuva: Thomas Mues

10.3.2014

Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa

Ähtärissä järjestetään Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa -seminaariin torstaina 20.3. klo 13–16.

Seminaarissa tutustutaan luonnontuotteiden käyttöön matkailu- ja hyvinvointipalveluissa. Aihetta valottavat puheenvuoroissaan sekä alan yrittäjät että asiantuntijat. Tapaamisen tavoitteena on nostaa esille luonnontuotteiden tarjoamia mahdollisuuksia palveluissa. Seminaari edesauttaa eri alojen yrittäjien ja toimialojen välisen yhteistyön rakentumista.

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat luonnontuotealan toimijoiden lisäksi hyvinvointi- tai matkailupalveluja tarjoavat yritykset sekä alan kehittäjät ja muut sektorin toiminnasta kiinnostuneet.

Seminaari on osa Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet (LT-INNO) -hanketta.

AJANKOHTA JA PAIKKA:

Torstaina 20.3.2014 klo 13:00 – 16:15
Mesikämmen, Karhunkierros 149, Ähtäri http://www.hotellimesikammen.fi/

ILMOITTAUTUMINEN:

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin 17.3.2014 mennessä ja samalla ilmoittamaan mahdolliset erityisruokavaliot. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset puhelimitse 050 382 3022 tai sähköpostitse info(at)aitoluonto.fi

OHJELMA

12:30 – 13:00 Saapuminen paikalle
13:00 – 13:10 Tervetulosanat, Juha Rutanen, LT-INNO-hanke
13:10 – 13:40 Katja Misikangas, Lapland Naturals: Luonnontuotteet Lapin palvelutarjonnassa
13:40 – 14:00 Heikki Ruha, Lehtopeat Oy: Turve hyvinvointimatkailussa
14:00 – 14:20 Kirsti Järvensivu, Ekohoitola VitaRosa: Luonnontuotteet ja ekokosmetiikka palveluyrittäjän näkökulmasta
14:20 – 14:50 Kahvi
14:50 – 15:30 Giulia Corradini, Padovan yliopisto, Italia: Luonnontuotteiden käyttökulttuuri Italiassa
15:30 – 15:50 Jaana Rintala, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, MATKO 3 -hanke: Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla
15:50 Keskustelu ja tilaisuuden päättäminen

Lisätietoja: Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen(at)helsinki.fi

7.3.2014

Katso Yle Hämeen uutiset

Yleisötilaisuus 18.2 pääsi mukaan myös Yle Häemen uutisiin. Käy katsomassa uutinen kohdasta 05:58.