24.1.2014

Hämeenlinnan Engelinrantaan hulevesiselvitys

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen hulevesiselvitys on valmistunut osana Innoparkin K-EASY hanketta. Hulevesiselvityksen tarkoituksena oli laatia Engelinrannan kaava-alueelle kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, innovatiivisia ja ekologisia menetelmiä sisältävä hulevesiselvitys. Hulevesiselvitystä tehtiin organisaatiorajat ylittävästi ja eri toimijoiden osaamista hyödyntäen. Hulevesiraportin laativat Rambollin konsultit yhteistyössä Etelärata Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin, HAMKin, Hämeenlinnan Veden ja Innopark Programmesin työntekijöiden kanssa.

Hulevesien johtaminen, viivyttäminen, imeyttäminen ja mahdollinen varastointi ennen vesistöön johtamista vaikuttavat merkittävästi aluesuunnitteluun. Tulevaisuudessa monimuotoista asumista sisältävän alueen halutaan liittyvän saumattomasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja noudattavan kestävän kehityksen periaatteita. Hulevesien hallinnan huolellinen suunnittelu on osa tätä laajempaa kokonaisuutta.

Suunnittelualue on pääosin kaupunkimaista aluetta, jonka hulevedet kulkevat hulevesiverkossa. Alueella on erityisiä tulvariskikohteita, jotka ovat tulvineet jo vuosia, erityisesti nykyinen Engelinrannan alue sekä viereiset Paasikiventie ja linja-autoaseman pysäköintialue tulvivat toistuvasti rankkasateella.

Suunnittelualue jaettiin selvitystä tehdessä kolmeen osa-alueeseen: Paasikiventien pohjoispuolella olevaan osaan, Paasikiventien katualueeseen sekä Engelinrannan alueeseen. Osa-alueilla on erotettu laadultaan erilaisina hulevesijakeina kattovedet, liikennöityjen päällystettyjen alueiden hulevedet sekä muiden päällystettyjen alueiden hulevedet. Selvityksessä on määritelty hallinta- ja käsittelytavoitteet sekä kuvattu suositeltavia huleveden hallintamenetelmiä ja niille hallintamenetelmäketjuja.

Jatkosuunnittelulle selvityksessä nostettiin esille huomioitavina asioina mm. alueen topografia, geotekniset ominaisuudet, maanalaiset johtolinjat ja tulvareitit sekä hulevesijärjestelmän toiminnan ja ylläpidon vastuut.

Lue hulevesiselvitys kokonaisuudessaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti