Tietopankki

Kokoamme tietopankin sivuille linkkejä tutkimuksiin, hyviin käytänteisiin, yhdistysten ja organisaatioiden sivuille jne. joista sinulle voisi olla hyötyä. Tietoa kerätään koko ajan lisää. Ehdota kommentteihin lisää linkkejä, tutkimuksia, julkaisuja tai muuta hyödyllistä tietoa! Voit myös ottaa yhteyttä eija.tiura@kehittamiskeskus.fi.

JULKAISUT, KÄSIKIRJAT, OPPAAT, KOHTEET

Hämeenlinnan luonto-oppaat (mm. Ahvenisto)
Luonto-oppaissa on kerrottu mm. aluiden kasvillisuudesta

Linnavuoret Kanta-Hämeessä
Katso linnavuorien sijainti Kanta-Hämeessä

Luonnonlukutaito - luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista
Luonnonvarat ja luonnon hyvinvointivaikutukset tarjoavat uusia lähteitä palveluliiketoiminnalle ja kansainväliselle edelläkävijyydelle.Kehittämällä luonnonlukutaitoa voit luoda liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Linkki julkaisuun.

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille -julkaisu

Maiseman tarina -opas maiseman tuotteistamiseen. Maiseman tarina -opas on tarkoitettu yrittäjille ja kehittäjille. Kirja auttaa luomaan maisemapalveluita paikan persoonallisista ominaisuuksista ja rohkaisee tuomaan paikan henkeä esiin yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa.

Pieniä Puroja - kasvua kohti kestävää kehitystä (Mari Parikka-Nihti).  Käsikirja kestävästä kehityksestä ja ympäristökasvatuksesta. Saatavilla kirjakaupoista.

POVERI - riskienhallintatyökalun avulla voit kartoittaa yrityksesi toimintaan liittyvät ympäristöriski. Työkalu on tarkoitettu erityisesti pohjavesialueilla toimiville yrityksille, mutta se soveltuu pääsääntöisesti myös ei-pohjavesialueella toimivien yritysten käyttöön, joskaan kaikki määräykset ja velvoitteet eivät koske ei-pohjavesialueella toimivia yrityksiä. POVERI-riskienhallintatyökalu.

MUITA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Doria
Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä. Mukana on esimerkiksi ELY-keskus sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

Hämeen ELY-keskus
ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet
Rakennerahastotietopalvelu sisältää EAKR- ja ESR-projektit Suomessa vuosina 2007-2013

MTT:n tiedonhakusivu
MTT:n sivuilla on koottu linkkejä, joidan kautta pääsee mm. mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Katso myös hanketietokanta Hanska, jossa on tieto meneillään olevista sekä päättyneistä tutkimuksista

YHDISTYKSIÄ, JÄRJESTÖJÄ JA ORGANISAATIOITA

Hämeen Virkistysalueyhdistys
Yhdistyksen sivuilta löydät Kanta-Hämeen maakunnan virkistysalueet, ulkoilureitit ja kansallispuistot

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua.


Lammin biologinen Säätiö LBAYS

Yliopistollista ympäristöntutkimusta tukeva säätiö on perustettu vuonna 2008. Sen tarkoitus on tukea Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tehtävää ympäristoalan tutkimusta.

Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän tavoitteena on kehittää luonto- ja maisemapalveluihin liittyvää yrittäjyyttä sekä toteuttaa ja tukea luonto- ja maisemapalvelujen markkinointia ja viestintää.

Suomen luonto-ja ohjelmapalveluyrittäjät SULO ry
Olemme reipashenkinen ja vireä luontoalan yhdistys. Koemme tärkeäksi tiiviin verkostoitumisen sekä yhdessä alan kehittämisen luontoa kunnioittaen. Jatkuva tietojen päivittäminen sekä ammattitaidon ylläpitäminen on välttämätöntä laadullisten ja turvallisten luontopalvelujen tuottamiseksi. Siksi yhdistyksemme pyrkii järjestämään jäsenillemme aktiivisesti koulutustilaisuuksia.
Katso myös Facebook-sivu.

Suomen Luontomatkailuliitto
Vuonna 2009 perustetun erä- ja luonto-opasyhdistyksien keskusliitto.
Katso myös Facebook-sivu.

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
Yhdistys on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoiden järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityksen, yhteistyön lisäämisen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti