Luontoinnovaatiot-hanke

Luontoinnovaatiot tarkoittaa luonnosta ja sen mahdollisuuksista nousevia innovaatioita, joista syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Katso myös blogikirjoitus.

Projektin tavoitteet
Luontoinnovaatiot-projektin ensisijaisena tavoitteena oli kehittää luonnonvara-alaa Kanta-Hämeessä. Tavoitteena oli käynnistää Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentaminen sekä luoda uusia luonnonvara-alan liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulokset
Toimenpiteiden tuloksena syntyi pohja osaamiskeskittymän rakentamiselle, jatkotoimenpide-ehdotuksia ja näkymiä luonnonvara-alan jatkokehittämisestä maakunnassa. Hankkeen aikana toteutettiin seitsemän liiketoimintakokeilua, joiden tulokset ovat elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Pilottikokeilut olivat Villiruoan kaupallistamismahdollisuudet, Perinnekasvien käytön mahdollisuudet Kanta-Hämeessä, Keräilytalous, Eläinavusteinen toiminta ja terapia, Kestävä kylä, Täplärapukannat ja keräilyn organisointi Kanta-Hämeessä sekä Resurssiviisas maatila. Katso kokeiluiden tulokset.

Luonnonvara-ala on myös näkynyt mediassa ja toimialan merkitys on kasvanut huomattavasti. Eri toimijat ovat ottaneet sen tärkeäksi osaksi omaa toimintaansa ja kehittävät luonnonvara-alan toimintojaan voimakkaasti tällä hetkellä. Luonnonvara-ala on myös huomioitu maakunnan strategioissa yhtenä Kanta-Hämeen vahvuutena ja potentiaalisena kehityskärkenä.
Jatkossa osaamiskeskittymän kehittämistä vie eteenpäin Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymä -hanke. Katso Kanta-Hämeen luonnonvara-alan verkosto LUOn sivut. Linnan Kehitys Oy (ent. Kehittämiskeskus Oy Häme) kehittää myös luonnonvara-alaa elinkeinoelämän näkökulmasta. Katso yhtiön sivut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti