25.9.2013

Green Care -koulutukset alkavat

LIVE-hankkeen Green Care -koulutukset alkavat 8.10. Katso koulutusohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön tai maatilalle.  Toiminnan arvo on tunnistettu ja tunnustettu, haasteellista on hyödyntää maaseudun luontoresurssit Green Care -yrittäjyyden kautta kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Liiketoimintaa verkostoitumalla (LIVE) -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja osaamista luonnon tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana liiketoimintaa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä alan palveluntuottajaksi tai kehittää olemassa olevaa yritystoimintaa.Hanke on tarkoitettu ja kohdennettu matkailu-, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Kohderyhmänä ovat myös maatalous-, metsä, puutarha-, matkailu- sekä virkistyspalvelujen asiantuntijat, yritysneuvojat ja kuntien hankinnoista vastaavat, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimen toimijat.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti