26.6.2013

Kanta-Hämeessä juodaan hyvää, hämäläistä pohjavettä

Kanta-Hämeessä juodaan hyvää, hämäläistä pohjavettä

Kanta-Häme on täysin omavarainen pohjavesien suhteen. Koko vesihuoltomme perustuu joko pohjaveden tai tekopohjaveden käytöön. Myös pääkaupunkiseudun kriisiajan vedenotto on Kanta-Hämeen varassa.

Pohjavedellä on suuri merkitys vesihuollossa. Pohjavettä käyttää Suomessa noin 3,5 miljoonaa asukasta. Pohjaveden ja tekopohjaveden käyttö lisääntyy myös tulevaisuudessa. Pohjavesi on laadultaan parempaa ja paremmin suojassa likaantumiselta kuin pintavesi. Pohjaveden pilaantuminen on erittäin vakava ympäristövahinko. Tämän vuoksi pohjavesialueella yrityksen toiminnalle on asetettu tiukemmat lainsäädännölliset vaatimukset kuin muilla alueilla. Pohjaveden pilaantumista voivat aiheuttaa mm. teiden suolaus, vanhat kaatopaikot ja teollisuus, kemikaalien ja polttoaineiden vuodot maaperään. Onnettomuuksien seuraukset voivat tulla näkyviin pohjavedessä vasta vuosikymmenienkin jälkeen.

Öljyvahingot ovat suuri uhka. Kanta- ja Päijät-Hämeessä todetaan vuosittain parisataa ympäristövahinkoa, joista lähes 40% tapahtuu pohjavesialueilla. Lukumääräisesti suurin osa vahingoista liittyy jollain tavalla kiinteistöjen öljylämmitykseen. Kiinnitä huomiota öljylämmitysjärjestelmien kuntoon ja pidä huolta säännöllisestä huollosta.

Lisätietoa pohjavesistä

Pohjavedellä tarkoitetaan kaikkea maan pinnan alaista vettä. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista.

Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kolmeen luokkaan:
- Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
- Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
- Luokka III: muu pohjavesialue

Tärkeimmät pohjaveden suojelua koskevat kansalliset säädökset sisältyvät vesilakiin ja ympäristösuojelulakiin:
- Pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §)
- Vedenottamon suoja-alue (VL 4:11 §)

Pohjavesialueista voit tiedustella esim. kunnan ympäristösihteeriltä. Suomen pohjavesialueista voit lukea lisää Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta.

Lue myös miten voit ehkäistä ja kartoittaa oman yrityksesi ympäristöriskit.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti